Boknings och avbokningsregler

Bokning av strötid:

All bokning av Levene Arenas strötider sker vi bokningssystemet på www.levenearena.se.

Betalning av hyrestid sker genom faktura som skickas till angiven e-postadress.

Bokning av ståendetid:

Önskemål om ståendetid för höstterminen september – december, ska vara Levene Arena tillhanda senast 15/8. Önskemål om ståendetid för vårterminen januari – maj ska vara Levene Arena tillhanda senast 15/12. Önskemål skickas till bokning@levenearena.se

Inkommer önskemål efter dessa datum, får man tillgång till ståendetid i mån av plats.

Den som har haft en ståendetid har förtur till den tiden även nästa år. Förturen gäller alltså årsvis, inte terminsvis.

Exempel. Kalle har haft en tid enbart på vårterminen första året. Anna har haft samma tid på höstterminen kommande år. Nu vill båda ha tiden denna vårtermin, då har Kalle förtur.

Avbokning av strötid:

Avbokningen måste göras senast en vecka (7 dagar) innan tillfället. Annars debiteras full kostnad. Avbokning görs i bokningssystemet med den avbokningskod som finns i bekräftelse mailet du får när du bokar.

Avbokning av ståendetid:

Avbokningar måste göras senast dagen innan tillfället annars debiteras kostnaden för de tillfällen som bokats inom den första 14-dagarsperioden i bokningen.

Byte till annan ledig tid samma vecka är tillåtet.

Avbokningar/ombokningar görs i samråd med levenearena, ta kontakt via bokning@levenearena.se