Hyresgästens ansvar

Skötsel och trivselregler för hyresgäster i Levene Arena.

Alla som hyr Levene Arena ska ha en ansvarig person (vuxen ledare) som ansvarar för att nedanstående regler följs. Ansvarig person ansvarar för samtliga hyresgäster som tillhör evenemanget, d v s deltagare, övriga ledare, eventuell motståndare och publik.

Ansvarig person (ledare) skall:

 • Komma först till hallen och öppna med sin personliga tagg via läsaren, vara med hela tiden, lämna hallen sist.
 • Vid ankomst tryck 2 – A – håll din tagg mot läsaren – 015 – A. Ytterdörren är nu olåst i 15 minuter. Dörren får inte ställas öppen med föremål. Larmet till Arenan går automatiskt på 24:00 och automatiskt av 05:30.
 • Ansvara för att ytterdörrar inte är öppen för obehöriga.
 • De tre utrymningsdörrarna i arenan är försedda med ett speciellt larm som ljuder så fort dörr öppnas. För att återställa larm, stäng och lås dörr.
 • Ansvara för att omklädningsrummen fylls efterhand, d v s inte sprida ut sig i flera omklädningsrum om det inte behövs.
 • Ansvara för att inga bollar etc används i omklädningsrum, korridorer eller cafeteria.
 • Ansvara för att ingen går in i hallen före ”er” tid börjar, eller på annat sätt stör de hyresgäster som redan finns i arenan.
 • Ansvara för att det flyttbara handbollsmålet ALLTID står fastskruvat på ordinarie plats när hyrestiden är slut. När målet är fastskruvat skall ”rullvagnarna” alltid vara fastsatta med spännbanden på på bakre målstolparna. Om målet flyttas från ordinarie plats under Er hyrestid SKALL målet vara fastskruvat på mittlinjen ELLER vara vänt mot väggen och fastbundet med spännbanden. Om målet inte är fastskruvat på de två alternativen SKALL målet ALLTID stå på ”rullvagnarna”.
 • Ansvara för att alla lämnat planen och att allt material är borta från planen och tillbakaställt på respektive förrådsplats när Er tid är slut.
 • Ansvara för att flaskor, kläder, skor, värdesaker, mm, inte finns kvar på läktaren eller i omklädningsrum.
 • Ansvara för att omklädningsrum, toaletter, cafeteria och läktare, mm, är grovstädade när man lämnar hallen, d v s att allt skräp skall slängas i papperskorgar eller soptunnor och att vatten på golvet i dusch/omklädningsrum skrapas ner i duschbrunnen.
 • Ansvara för att sekretariat och ljudanläggning stängs av och låses efter hyrestidens slut.
 • Om ljudanläggning används ska alla inställningar ställas tillbaka till markerade utgångsläge.
 • Rapportera om något gått sönder under Er hyrestid eller om Ni ser någon annan göra åverkan på anläggningen.
 • Ansvarar för att inga levande ljus, brandfarliga vätskor eller dylikt förs med in i Arenans lokaler.

OBS! Tänk på att ansvarig person (ledare) är personligt ansvarig om en olycka händer, detta även om en olycka händer p g a felaktigt material och/eller utrustning i hallen.

Tänk på att inte lämna värdesaker i omklädningsrummen!