Välkommen till Levene Arenas hemsida

Här kan du boka våra lokaler samt läsa om vilka regler som gäller. Du kan också läsa om vilket ansvar du som hyresgäst har.

För information om aktuella evenemang, se vår Facebook sida.