Löp och promenadstigar

För dig som vill ut och promenera eller springa finns det på Levene Vandrarklubbs hemsida ett antal förslag på olika trevliga stigar.

Tänk på att stigarna utgår från församlingshemmet.

Till kartorna.